left1 small

left2 small

left3 small

right1 small

right2 small

wetland intro

Sürekli gelişen eko-turizm çerçevesinde ve şimdiye kadar az olan altyapıya rağmen, özel ilgili alanları olan iki turist grubu adayı giderek daha büyük sıklıkla yaz dönemi dışında ziyaret etmektedir; kuş gözlemcileri (bird watchers) ve yürüyüş yapanlar.
Kendilerine takılan lakaba göre “kuşçular” kuşların göç ettiği dönemde gelirler ve Kalloni körfezi tuzlalarında, Gera Körfezi Dipi bölgesi ve civar bölgedeki daha küçük su yaşam bölgelerinde dolaşırlar.
Kallonik körfezinde ana yol eksenine yakın mesafede iki tane gözetim evi vardır, ancak Kalloni İskelesinde nehrin çıkışında, Polihnitos İskelesi tuzlalarında ve Gera körfezi kamışlık alanında da gözlem yapılabilir. Ayrıca Petra’nın karşısındaki Ay Yorgi, Glaronisi ve Mirmingi adacıkları yaban tavuğu koruma bölgesi teşkil ederler.

Contact Details

Shine Studios,Skala Kallonis,
Lesvos, Greece

Phone:(+30) 22530 28042 - 210 4515675

Phone:(+30) 6945288998 - 6944102324

Fax: (+30) 22530 28042

Email:info@shine-studios.gr

G.N.T.O. no: ΜΗΤΕ 03 10 Κ 11 2Κ 03112-00 

Terms of use & privacy policy

          

          

 

Weather